Dołącz+ placówkę do akcji

Akcja Bezpieczne Wakacje adresowana jest do instytucji publicznych takich jak gminy, szkoły, przedszkola, ośrodki i centra kultury, sportu i rekreacji, biblioteki, ośrodki pomocy społecznej i inne.